ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rs 1150.00NPR
1 سال
Rs 1150.00NPR
1 سال
Rs 1250.00NPR
1 سال
.org
Rs 1349.00NPR
1 سال
Rs 1799.00NPR
1 سال
Rs 1799.00NPR
1 سال
.info
Rs 549.00NPR
1 سال
Rs 2049.00NPR
1 سال
Rs 2049.00NPR
1 سال
.net
Rs 1349.00NPR
1 سال
Rs 1349.00NPR
1 سال
Rs 1349.00NPR
1 سال
.ae
Rs 5179.00NPR
1 سال
Rs 5179.00NPR
1 سال
Rs 5179.00NPR
1 سال
.af
Rs 10250.00NPR
1 سال
Rs 10250.00NPR
1 سال
Rs 10250.00NPR
1 سال
.am
Rs 4799.00NPR
1 سال
Rs 4799.00NPR
1 سال
Rs 4799.00NPR
1 سال
.asia
Rs 1999.00NPR
1 سال
Rs 1999.00NPR
1 سال
Rs 1999.00NPR
1 سال
.co.in
Rs 1049.00NPR
1 سال
Rs 1049.00NPR
1 سال
Rs 1049.00NPR
1 سال
.firm.in
Rs 1049.00NPR
1 سال
Rs 1049.00NPR
1 سال
Rs 1049.00NPR
1 سال
.ind.in
Rs 1059.00NPR
1 سال
Rs 1059.00NPR
1 سال
Rs 1059.00NPR
1 سال
.jp
Rs 4549.00NPR
1 سال
Rs 4549.00NPR
1 سال
Rs 4549.00NPR
1 سال
.marketing
Rs 1079.00NPR
1 سال
Rs 1079.00NPR
1 سال
Rs 1079.00NPR
1 سال
.mn
Rs 5229.00NPR
1 سال
Rs 5229.00NPR
1 سال
Rs 5229.00NPR
1 سال
.my
Rs 5999.00NPR
1 سال
Rs 5999.00NPR
1 سال
Rs 5999.00NPR
1 سال
.net.in
Rs 1059.00NPR
1 سال
Rs 1059.00NPR
1 سال
Rs 1059.00NPR
1 سال
.com.np
Rs 14.95NPR
1 سال
Rs 14.95NPR
1 سال
Rs 14.95NPR
1 سال
.coop.np

سال
N/A
N/A
.org.np

سال
N/A
N/A
.edu.np

سال
N/A
N/A
.net.np

سال
N/A
N/A
.info.np

سال
N/A
N/A
.in.net

سال
N/A
N/A
.xyx

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains